Formulieren

Hoewel ik graag op een persoonlijke manier werk en formulieren daar gevoelsmatig een inbreuk op kunnen doen, maken ze wel onderdeel van mijn praktijk. Je krijgt hoe dan ook te maken met:

  • een intake- en screeningformulier (online)
  • algemene voorwaarden
  • een begeleidingsovereenkomst die getekend zal worden door ons beiden
  • een privacy-overeenkomst