Veiligheid

De truffels zijn volledig legaal. Een lichamelijke overdosis is niet mogelijk (dan zul je er vele kilo's van naar binnen moeten werken). Vanuit psychologisch oogpunt is de truffel echter een krachtig middel. Een truffeltrip kan een intern proces op gang brengen waarbij het in sommige gevallen fijn is om na de reis extra ondersteuning te hebben.

Een goede begeleiding draagt bij aan de veiligheid.

 

Contra-indicaties

Het is goed om te weten dat ik - ondanks mijn academische achtergrond in de psychologie - géén therapeut ben en ook niet als zodanig acteer. Aan mijn begeleiding zit een beginpunt, maar ook een eindpunt.

Ik begeleid daarom geen mensen met ernstige psychiatrische problematiek*. Een stabiele psychische gezondheid is een voorwaarde. Ook bepaalde medicatie kan een contra-indicatie betekenen. In sommige gevallen zal ik je dan vragen om met je huisarts te overleggen. Bij het kennismakingsgesprek en de screening besteden we hier aandacht aan.

 

*Géén Truffeltherapie

Het is logisch dat juist zij die lijden aan bijvoorbeeld een depressie of een angststoornis, interesse kunnen hebben in een traject. Onderzoeksresultaten van de laatste jaren zijn veelbelovend, zoals voor behandeling van depressie met psilocybine (de werkende stof in de truffel) in combinatie met therapie. Er is steeds meer aandacht voor in de media, tegelijkertijd kan men (nog) niet terecht bij de reguliere GGZ. Dit kan frustrerend zijn. Psychedelica zijn nog niet geregistreerd als medicijn en kunnen ook nog niet door gekwalificeerde behandelaren worden ingezet in therapie.

Ik ben van mening dat we voorzichtig moeten zijn, juist nu het enthousiasme groeit. Ik bied mijn begeleiding dan ook niet aan als therapie. Meer onderzoek is nodig alvorens psilocybine in te zetten als remedie, en met name bij kwetsbare groepen komt dit nauw. Inbedding in een goed begeleid therapeutisch proces dat nog weken of maanden doorloopt na een trip, kan in sommige gevallen nodig zijn. Dat is niet wat ik kan bieden.


Meer informatie over de begeleiding.